influence something adversely

  1. Verb bir şeyin üzerinde kötü etkisi olmak