ingot gold

  1. altın külçe
külçe altın
altın külçe