injure one's health

  1. Verb birinin sağlığını bozmak