instruct someone of a fact

  1. Verb birine bir gerçeği aydınlatmak