intend one's own advantage

  1. Verb kendi çıkarını düşünmek