interfere with one's own private interests

  1. Verb kişisel çıkarlarına müdahale etmek