international division of labour

  1. Noun, Economics uluslararası iş bölümü