interpose one's authority

  1. Verb birinin otoritesine müdahale etmek