introduce someone in sb's presence

  1. Verb birini birinin huzuruna çıkarmak