intrusiveness

  1. mütecavizlik, başkasının işine karışma, münasebetsizce işe karışma/burnunu sokma/müdahale.