invite criticism

  1. Verb eleştiriye açık olmak
  2. Verb üzerine tenkit çekmek