invite criticism

  1. Fiil eleştiriye açık olmak
  2. Fiil üzerine tenkit çekmek