iyon

  1. Noun, Chemistry ion
  2. (chem) ion

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Elektron almış veya vermiş olan bir ... , fosfat iyonu gibi