james

(Br) İngiliz Sarayı
İngiliz Krallık Sarayı.
ambassador to the Court of St. James: İngiliz kralı/kraliçesi nezdinde elçi. Noun
İngiliz Krallık Sarayı.
ambassador to the Court of St. James: İngiliz kralı/kraliçesi nezdinde elçi. Noun
Kutsal Kitabın 1611'de yapılan İngilizce tercümesi.
... rolünde james stewart
starring James Stewart as