jeopardize one's business

  1. Verb işinde zarar ziyanı göze almak