join with

  1. Verb kaynaşmak
bir adayı karaya bağlamak Verb
birine katılmak Verb
biriyle askeri kuvvetlerini birleştirmek Verb
... ile güçbirliği yapmak Verb
biriyle askeri kuvvetlerini birleştirmek Verb
biriyle birlikte çalışmak Verb
menfaatlerini bir başkasıyla birleştirmek Verb
bir konuda birinin düşüncesini kabul etmeyerek tartışmak Verb
karşı gelmek/çıkmak, muhalefet/itiraz etmek, kabul etmemek, aksini iddia etmek, ayrı/zıt fikirde olmak.

He took issue with me on my proposal.
I take issue with you on that point: Bu noktada sizinle aynı fikirde değilim.
sermayesini başkasınınkine katmak Verb