jump off the page

  1. Verb göze belirgin bir şekilde görünmek