justify sb's confidence

  1. Verb birinin güvenini doğru çıkarmak
  2. Verb birinin güveninıhaklı çıkarmak