kıyı boyunca ilerlemek

  1. Verb to run down the coast