keep one's distance

  1. Verb uzak durmak, arayı açmak, yakınlık/dostluk göstermemek.
    Mary did not like Lise and kept her distance from her.
  2. (a) haddini bilmek, (b) uzak durmak, sokulmamak, yaklaşmamak, fazla samimî olmamak.
    They might be
    dangerous, so keep your distance. He prefers to keep his distance with his employees.