keep one's powder dry

  1. Verb birinin emniyeti altında olmak
  2. Verb her ihtimale karşı hazır bulunmak