krom

  1. Noun, Chemistry chromium
  2. Noun, Chemistry Cr
  3. chrome
chrome
chrome steel
chrome mines Noun
chrome yellow Adjective
viridian Adjective

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Beyaz, çok sert, kristal yapılı, korozyona ... Cr olan metal element