kuf

blight
mold
rot
mildew
fungus
mould
to smell musty Verb
musty Adjective
frowzy
frowziness
to get moldy Verb
to mold Verb
to mildew Verb

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Baykuş

Yiyecekler ve diğer organik maddeler üzerinde ... küfümsü mantarların ortak adı