laid back

  1. teklifsiz
  2. ahbapça
  3. kaygısız
yavaş, aheste, sakin, acelesiz, telâşsız.
laid-back music rhytms. Adjective
kaygısız, kayıtsız, bağımsız, ahlâk ve toplum kurallarına bağlı olmayan, başıboş, serazat. Adjective