lake herring

  1. göl ringası
    (Coregonus artedii): büyük göllerde yaşayan beyaz etli balık.