land nationalization

  1. toprak ve arazinin devletleştirilmesi