last year

  1. geçen yıl
geçen yıldan kalan olmak Verb
geçen yıl yüzde 10 kâr payı ödemiş olmak Verb
geçen yıl sınıf birincisi oldu
geçen yılki dönem
geçen yılın temettü üü
geçen yılın temettüsü
geçen yılın üretimi
geçen mali yıl
evvelki sene Noun
evvelki yıl Noun