law giver

  1. vazııkanun
yasayapan, kanunî, kanun yapan kimse, yasaları ilân eden/yürürlüğe koyan kimse.
lawgiving: yasa/kanun yapma. Noun