lay up

  1. (a) biriktirmek, toplamak, (ilerisi için) saklamak, (b) hasta etmek, yatağa düşürmek, yatalak etmek,
    (c) gemiyi kızağa çekmek, tamire almak.
turnike Noun, Sports
bir arabayı emrine tahsis etmek Verb
gemiyi hizmet dışı bırakmak Verb
bir gemiyi tamir için armasından soymak Verb
bir gemiyi onarmak Verb
kredileri dondurmak Verb
gemiye rota vermek Verb
gelecek için saklamak Verb
para biriktirmek Verb
erzak tedarik etmek Verb
geminin limanda yattığı süre ile ilgili olarak nakliyat sigortacılarının yaptığı prim iadesi Noun
bir şeyi kara gün için saklamak Verb
bir şeyi kullanmamak Verb
(basketbolde) yakından topa vuruş. Noun