lead an easy life

  1. Verb sakin bir hayat sürmek