leaf blight

  1. Noun yaprak küfü: yapraklara ârız olan bir tür hastalık.