leaf blight

  1. İsim yaprak küfü: yapraklara ârız olan bir tür hastalık.