leave home

  1. Verb evi terk etmek
  2. Verb evi terketmek
eve gitmek üzere izin almak Verb
izinle memleketine gitmek Verb
memlekete gitme izni
eve gitme izni
ücretli ev izni