leave one's mark upon sth

  1. Verb bir şey üzerinde izini bırakmak