live center

  1. Noun kuvvet verici mil ucu: torna vb.'nin işi taşıyan ve dönen parçası.