live in comfort

  1. Verb lüks içinde yaşamak
  2. Verb rahat hayat sürmek