local exchange

  1. yerel telefon santralı
  2. (telefon) yerel santral