local government

  1. Noun, Education-Training yerel yönetim
  2. Noun, Public Administration mahalli idare
  3. (Br) yerel yönetim
  4. mahalli idare (kaza , belediye , köy
  5. mahalli hükümet
  6. yerel hükümet
  7. amme idaresi
(Br) İskân ve Yerel İdare Bakanı
(Br) İskân ve Yerel İdare Bakanlığı
yerel hükümet bütçesi
(Br) yerel yönetim memuru
yerel yönetim memuru
yerel hükümet dairesi
(Br) Yerel İdare ve Kalkınma Bakanlığı
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Proper Name, Law