local requirements

  1. Noun yerel gereksinimler
  2. Noun mahalli ihtiyaçlar