local talent

  1. bir yörenin yerlilerinden olan yetenekli kimseler