local taxation

  1. yerel vergilendirme
yerel vergi toplama imtiyazı