lock on to

  1. (radar) hedefe kilitlenmek, hedefi yakalayıp otomatik olarak izlemek.
(füze vb) otomatik olarak yolu bulmak ve hedefe kilitlenmek Verb