lock the door against sb

  1. Verb birinin yüzüne kapıyı kapatmak