long suit

  1. Noun (iskambil) elde fazla sayıda kart tutulan oyun.
  2. Noun üstün nitelik, seçkinlik, temayüz, temeyyüz: bir kimsenin kendini gösterdiği/sivrildiği/temayüz ettiği
    nitelik/eylem/çalışma alanı.