look around

  1. (a) bütün ihtimalleri incelemek, üzerinde düşünmek, (b) araştırmak, aramak.
birşey bulmaya çalışmak Verb
birşeyi aramak Verb
birşeye bakınmak Verb
bir yeri gezmek Verb
bir yerde gezinmek Verb
bir yerde etrafa bakmak Verb