look into

  1. (a) araştırmak, incelemek, soruşturmak, tahkik etmek, tahkikat yapmak.
    He promised to look into the
    matter: Meseleyi araştıracağını vadetti.
    The police is looking into the past record of the suspect. (b) içine bakmak.
    He looked into the box/the mirror/her eyes.
bir şikâyeti ele alıp incelemek Verb
şikâyeti ele alıp incelemek Verb
bir meseleye eğilmek Verb
bir şeyin icabına bakmak Verb
konuya yeniden eğilmek Verb
bir konuya yeniden eğilmek Verb
tutumlu davranmak Verb
soruşturma yürütmek Verb
araştırmak Verb
soruşturmak Verb
bir şeyi yakından incelemek Verb