loose sentence

  1. Noun geniş tümce: bir/birkaç yan tümce uzatılmış tümce. (bkz: periodic sentence )