loose smut

  1. Noun kurumcuk: hububatta
    Ustilago türü mantarların sebep olduğu, taneleri toz haline getiren bir hastalık.