low blow

  1. Noun (boksta) belden aşağıya vurulan yumruk.
  2. Noun kalleşlik, sinsice/kahpece hücum/davranış.