low gearing

  1. düşük sermayeli
  2. yabancı sermayenin azaltılması